Kena candid dengan peniaga durian... - Diary of ataicha